Andra stödverksamheter

Förutom stödsamtal och stödmejl erbjuder vi även stödinsatser. Du kan kontakta oss om du är intresserad av att delta i någon av dem.

– Gemensamma aktiviteter för dig som varit våldsutsatt och dina barn

– Läger. Varje sommar anordnar vi läger för tidigare våldsutsatta kvinnor och deras barn för ett par dagars avkoppling i en stressfri miljö

– Stödgrupp för personer som varit utsatta för sexuella övergrepp

 

Hör av dig via telefon eller mejl om du vill delta eller veta mer

linn@kvinnojourenlund.se eller 020-21 29 60