GDPR-policy för Kvinnojouren Lund

Hur hanterar vi dina personuppgifter? Det kan du läsa i vår GDPR-policy som du hittar här: GDPR policy för KJ Lund

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Du kan läsa mer om det här.