KVINNOJOUREN LUND | Barn i våldsamma relationer

Barn i våldsamma relationer

Har du och din partner barn?

Tänk då på att barn som bevittnar våld i hemmet blir rädda, oroliga och ledsna. Symtomen och reaktionerna är många, men skiljer sig också från barn till barn.

Gemensamt för alla är dock att fortsatt våld är en allvarlig riskfaktor.

Det viktigaste är att få stopp på våldet, skapa en trygg vardagsmiljö samt låta barnen få möjlighet att prata med någon som klarar av att höra deras berättelser.

Då är chanserna som störst att barnen kommer att må bättre.