Misstänker du att en vän eller anhörig är utsatt för våld, fysiskt och/eller psykiskt, av sin partner?

Våga fråga, det betyder att du bryr dig och vågar visa medmänsklighet.

Det kan spela en avgörande roll för den som är utsatt, även om hen inte vill berätta just då.

Har din vän barn så är det av yttersta vikt att du är uppmärksam och dokumenterar vad du får kännedom om och vänder dig till socialtjänsten med en orosanmälan.

 

I övrigt så försäkra hen om att du tror på vad hen berättar genom att lyssna utan att döma.

Det är vanligare att de som utsätts för partnervåld förminskar händelsernas omfattning, än att de överdriver.

Antyd aldrig att det kan vara hens eget fel att hen blivit utsatt. Den som skadar någon är alltid själv ansvarig för sina handlingar.

Tänk på att det är en jobbig process att orka/våga lämna den partner som behandlar en illa. Kanske hotar partnern hen att skada hen eller någon till hen närstående, om hen talar om hur partnern är eller om hen säger att hen vill göra slut.

Ge hen praktiskt stöd genom att hjälpa hen att ta reda på vart en kan vända sig. Tipsa om att hen kan vända sig till en tjejjour eller en kvinnojour för stöd och hjälp.

Ett annat bra tips du kan ge din vän är att ringa kvinnofridslinjen (020- 50 50 50) där hen kan prata med erfarna kuratorer för att få råd och stöd.

Du är naturligtvis även välkommen att själv ta kontakt med oss på Kvinnojouren i Lund för att få stöd och råd om hur du kan hjälpa din vän.

En person som far illa i en relation måste själv få ta beslutet att lämna, men det är viktigt att vänner inte sviker oavsett hur hen väljer att göra i stunden. Att finnas till hands när din vän behöver det, och samtidigt att ha förståelse för att partnerns hotfullhet och beteende begränsar din väns möjligheter att hålla kontakten med dig.

Ge inte upp din vän även om hen väljer att stanna i relationen eller går tillbaka till den. Det kan ta tid att bryta.