Praktiska råd till dig som utsätts för partnervåld

För dagbok: Anteckna varje gång din partner slår/utövar våld och/eller hotar dig. Då har du något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som hänt/händer.

Berätta för någon: Tala om för någon du litar på vad du blivit utsatt för. Det kan vara en vän, släkting eller någon på skolan eller arbetet.

Även om du inte orkar göra något åt saken just då, finns det i alla fall någon som vet om vad som hänt/händer.

Dokumentera skadorna: Skriv upp och försök fotografera skadorna själv. Vid läkarbesök ska du kräva att läkaren tar fotografier.

Om/när du bestämmer dig för att göra en polisanmälan är denna dokumentation av stor betydelse.
Planera:

  • Ordna en reträttväg så du kan ge dig av när som helst på dygnet.
  • Ta kontakt med till exempel kvinnojouren/tjejjouren, socialjouren, en vän, eller en släkting.
  • Be någon närstående om nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen.
  • Försök att säkra viktiga dokument, pass, foton, bankdosa och andra saker, genom att till exempel låta någon du litar på ha hand om dem, eller öppna ett bankfack om möjligt. Detta kan du ha stor nytta av den dagen du lämnar din partner.
  • Sätt upp dig i bostadsköer. Detta kan underlätta om det blir aktuellt att söka nytt boende.
  • Kontakta en jurist för att få råd och information vid eventuell skilsmässa, bodelning och vårdnad om barn.