Hjälp oss synliggöra vardagsvåldet!

 
I media, debatter  och olika satsningar kring våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor hamnar fokus på det grövsta och det dödliga våldet, trots att det absolut vanligaste våldet är det som sker i vardagen – vardagsvåldet. Utan vardagsvåldet hade det grövre våldet inte varit möjligt. Kvinnojouren Lund vill i en kampanj öka kunskapen och synligheten om vardagsvåld. Genom att göra det tror vi att missuppfattningar om våld minskar, att fler skulle uppmärksamma våld som sker i deras närhet och att ökad synlighet om vardagsvåld skulle leda till att fler utsatta söker och får stöd och hjälp – och därmed får möjlighet att leva sina liv fria från våld.
 
Därför vill vi driva kampanjen Vardagsvåldet. Och vi behöver dig för att kunna göra det! Genom att svara på enkäten bidrar du med exempel och erfarenheter som vi kan använda för att synliggöra vardagsvåld. Kampanjen kommer att gå ut på att använda dessa exempel för att sprida kunskap om hur vardagsvåldet ser ut och fungerar, och genom att uppmuntra andra dela med sig av sina erfarenheter. Vi vill inte bara uppmärksamma mäns våld mot kvinnor, utan även andra former av våld i nära relation oberoende av relationsform och könsidentitet. Du som deltar är självklart anonym, men vi kommer att använda dina exempel i kampanjen, så dela inte med dig av känslig information. Vi kan komma att förkorta texterna av utrymmesskäl. Du får gärna sprida länken med enkäten vidare till andra.
 

HJÄRTLIGT TACK för din medverkan och för att du vill hjälpa oss synliggöra #vardagsvåldet

 

Du kan följa kampanjen på vår facebooksida här och hitta dess inlägg under #vardagsvåldet

Radio P4 Malmöhus om vår kampanj #vardagsvåldet, lyssna här.
Sydsvenskan skriver om kampanjen här.