Bli medlem

Bli medlem i Kvinnojouren Lund!

Som medlem i Kvinnojouren stödjer du vårt arbete för ett jämställt samhälle fritt från våld. Det är ett stöd som är ovärderligt för oss!

Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften (100kr/år) bankgiro 329-2927 eller swish nr: 123 098 79 82. Uppge ditt namn och din mejladress. Medlemsavgiften gäller kalenderåret ut (blir du medlem i november eller december gäller medlemskapet även nästkommande år).

Medlemskapet är personligt och personer av alla kön kan vara medlemmar.

Du väljer själv vilket engagemang i jouren du vill ha som medlem. En del vill vara medlemmar för att visa sitt stöd, men vill inte vara med i själva arbetet medan andra vill engagera sig mer genom att bli volontärer. Oavsett vilket du väljer är din insats oerhört betydelsefull.

Som medlem blir du inbjuden till våra medlemsmöten och till offentliga arrangemang om du uppgett din mejladress.

Varmt välkommen som medlem!

heart-1450300__340