KVINNOJOUREN LUND | Om oss

Om oss

Kvinnojouren Lund är en ideell organisation som finns i Lund sedan 1979. Vi vänder oss till alla som bor i Lund eller i närliggande kommuner.

För närvarande vi har vi fyra anställda i föreningen.

Ansvariga för verksamheten är styrelsen som väljs på årsmötet. Till styrelsens hjälp finns en grupp volontärer som arbetar med olika uppdrag inom föreningen.

Medlem i föreningen kan alla bli. Genom att bli medlem stöttar du vår verksamhet och bidrar till ett jämställt samhälle fritt från våld.

Vill även du göra en insats så klicka här

Föreningen har till syfte att:

  • Ge våldsutsatta och deras barn stöd och hjälp
  • Arbeta förebyggande mot våld i nära relationer
  • Sprida kunskap om våld i nära relationer
  • Bilda opinion för ett jämställt samhälle fritt från våld
  • Verka mot kvinnoförtryck i alla dess former
  • Utveckla verksamheten i dialog och samverkan med andra samhällsaktörer

 

Stöd till våldsutsatta personer

Det ger vi främst genom vårt stödsamtal.

Vi har också varje sommar ett läger för våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Under terminerna har vi Söndagsmyset som är en träffpunkt för våldsutsatta personer och barn.

Vi har också stödsamtal för hbtq-personer som är utsatta för våld, och planerar särskilda stödträffar för denna målgrupp. 

Kunskapsspridning och opinionsbildning om våld och förtryck i nära relationer

Vi deltar vid olika engagemang för att sprida kunskap och bilda opinion. Bland annat brukar vi varje år uppmärksamma den 25:e november som är den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Vi skriver också debattartiklar och anordnar föreläsningar och studiecirklar.

Arbete som förebygger våld

Kvinnojouren Lund driver just nu projektet "Fri från våld" som arbetar uppsökande gentemot asylsökande och nyanlända. Projektet vill både främja integration och arbeta våldsförebyggande. Projektet fick Unzons Idépris 2017.

Kvinnojouren vill också nu ut med våldsförebyggande arbete till gymnasieskolor och fritidsgårdar. Vill du att Kvinnojouren kommer till din skola för att hålla en föreläsning eller workshop är du varmt välkommen att höra av dig till info@kvinnojourenlund.se

 

Vill du veta mer hur vi planerat för året kan du läsa vår verksamhetsplan.