Årsmöte 2018

Kvinnojouren Lund bjuder in till årsmöte lördag 10/3 kl. 10-13. Du som är medlem i föreningen är välkommen att delta. Mötet äger rum i Kvinnojourens lokaler på St. Gråbrödersgatan 10a i Lund.

Årsmöteshandlingar har gått ut via e-post till samtliga medlemmar som lämnat e-postadress. Övriga medlemmar har fått kallelse per post och blivit ombedda att höra av sig om de önskar att få handlingarna skickade till sig. Samtliga handlingar kan också hittas här.

Om du önskar att delta på årsmötet vill vi gärna att du anmäler dig till info@kvinnojourenlund.se för att vi ska kunna planera de praktiska detaljerna.

Årsmöteshandlingar

Förslag till dagordning 2018

Förslag till verksamhetsberättelse 2017

Förslag till verksamhetsplan 2018

valberedningens forslag 2018

Motion 1 med motionssvar 2018

Motion 2 med motionsvar 2018

bokslut 2017

Revisorsintyg_2017