Styrelse

Styrelsen leder föreningen mellan årsmötena. Att vara med i styrelsen är ett förtroendeuppdrag som ges av föreningens medlemmar vid ett årsmöte. Är du intresserad av att vara med i styrelsen för Kvinnojouren Lund kan du kontakta vår valberedning.

STYRELSE

Kvinnojourens styrelse består av nio ordinarie och två suppleanter och väljs på föreningens årsmöte i mars varje år

Xhenita Shala – ordförande

Emma Mattsson – vice ordförande

Agneta Hellsing – sekreterare

Monica Håkansson – kassör

Ninna Kallin

Patrice Soares

Frida Valuer

Kristina Johnsson

Marianne Brogren

Ylva Sörhede (suppleant)

Jukka Tilli (suppleant)

 

Vill du nå någon av oss så mejla info@kvinnojourenlund.se och skriv i ämnesraden vem du vill ha tag i.