Styrelsen leder föreningen mellan årsmötena. Att vara med i styrelsen är ett förtroendeuppdrag som ges av föreningens medlemmar vid ett årsmöte. Är du intresserad av att vara med i styrelsen för Kvinnojouren Lund kan du kontakta vår valberedning.

STYRELSE

Kvinnojourens styrelse består av nio ordinarie och två suppleanter och väljs på föreningens årsmöte i mars varje år

Ordförande         Cecilia Sahlström
Vice orförande    Karin Eklund
Sekreterare         Xhenita Shala
Kassör                  Monica Håkansson
Ledamöter          Gunilla Esping
                              Wendela Hilldoff
                              Kristina Johnsson
                              Tina Mattson
                              Maria Vestrin
Suppleanter        Anna Fållby
                              Louise Snellman

 

 

Vill du nå någon av oss så mejla info@kvinnojourenlund.se och skriv i ämnesraden vem du vill ha tag i.