Verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen för 2019 kommer att antas av föreningens årsmöte 9/3 2019.