KVINNOJOUREN LUND | Våra verksamheter

Våra verksamheter

Våra verksamheter

På Kvinnojouren Lund driver vi olika verksamheter och projekt. Ett av våra största projekt just nu är "Fri från våld" som du kan läsa mer om genom att klicka på länken. Projektet vänder sig till nyanlända som bor i Lund med omnejd, och syftar till att utmana machoattityder och ifrågasätta stereotypa könsroller.

Vi jobbar också med mindre projekt, till exempel när vi vill uppmärksamma viktiga dagar som internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, som infaller 25:e november varje år, eller internationella kvinnodagen den 8:e mars. Våra fantastiska volontärer bedriver också olika typer av projekt i sina olika arbetsgrupper.