Kvinnojourens skolprojekt

 

Kvinnojourens skolprojekt vänder sig till gymnasieskolor i Lunds kommun och kranskommuner. Vi erbjuder tre workshops på temana Genus och normer, Våld i nära relationer, och Hedersrelaterat våld och förtryck. Varje pass tar ca 2 timmar.

Vill du att vi kommer till din skola? Hör av dig till oss på info@kvinnojourenlund.se