KVINNOJOUREN LUND | Råd och stöd

Råd och stöd

Välkommen

Kvinnojouren i Lund arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Trots namnet så vänder vi oss till alla som är utsatta för våld i en nära relation.

Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell organisation som finns i Lund sedan 1979.

Vi vänder oss till alla som bor i Lund eller i närliggande kommuner.

Du hittar mer information om det sttöd vi erbjuder här. Under fliken ”Stöd och hjälp” hittar du information om våld i nära relationer, praktiska råd och telefonnummer och länkar som kan vara till hjälp.

 

 

Kvinnojouren i Lund har som syfte att:

• Ge våldsutsatta och deras barn stöd och hjälp
• Arbeta förebyggande mot våld i nära relationer
• Sprida kunskap om våld i nära relationer
• Bilda opinion för ett jämställt samhälle fritt från våld
• Verka mot kvinnoförtryck i alla dess former
• Uveckla verksamheten i dialog och samverkan med andra samhällsaktörer

 

Kontaktformulär