Samarbete med hälso- och sjukvård

Arbetar du inom hälso- och sjukvården och vill lära dig mer om våld i nära relationer, symptom, kännetecken, bemötande och vilken hjälp samhället kan erbjuda? Eller vill du lära dig mer om hedersrelaterat våld och förtryck eller vilken hjälp som finns att få på en kvinnojour?

Då besöker vi gärna din arbetsplats och berättar mer om detta!

Vi kan komma under 10 minuter under ett APT-möte med kort info om vår verksamhet och lämna material som ni kan lägga och sätta upp i ert väntrum, eller så kan vi hålla en längre föreläsning om våldets olika uttryck och konsekvenser och vad som kan vara bra att tänka på vad gäller just den målgrupp ni möter.

Hör av dig med förfrågan om att boka tid till info@kvinnojourenlund.se eller 046-12 19 60

Föreläsningar för dig som vill lära dig mer om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor

Vi tycker att det är viktigt att höja kunskapen om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Därför kommer vi gärna och håller föreläsningar eller utbildningar för dig som vill lära dig mer. Vi erbjuder olika teman såsom:
– vad är våld och normaliseringsprocessen
– genus och jämställdhet
– att utmana normer och sterotypa föreställningar för att förebygga våld
– hedersrelaterat våld och förtryck

Hör av dig om du vill att vi kommer till din arbetsplats/förening/skola. Kontakta oss på info@kvinnojourenlund.se