Hög tid för schysst idrott!

Tillsammans med PiL (Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lunds kommun), Skåneidrotten och Lunds kommun startar Kvinnojouren Lund ett projekt för att motverka kränkningar, övergrepp och våld inom idrotten och för att främja schysst idrott där alla inkluderas och kan må bra. Projektet stöds av Lunds kommun och Svenska Postkodstiftelsens satsning ”Psykisk hälsa genom hela livet”. Projektet kommer att anordna temakvällar för idrottsengagerade och erbjuda möjligheter för fördjupad kunskap för en schysst och inkluderande idrott.

De flesta vet att vi mår bra av att röra på oss, och idrottsrörelsen har en enorm potential att främja hälsa. Men idrottsvärlden är ingen fredad zon från kränkningar, våld och övergrepp vilket innebär att strävan efter hälsa riskerar förbytas mot ohälsa. Det vill projektet Schysst idrott/livesänt från omklädningsrummet förebygga med hjälp av temakvällar som tar upp olika utmaningar inom idrottsvärlden. Temakvällarna riktar sig till förtroendevalda, tränare, föräldrar och idrottsutövare. Mer info om temakvällarna hittar du nedan, samt här.

Vi efterlyser också idrottares egna erfarenheter av oschysst idrott – om orättvisa villkor, kränkningar eller otrygga platser inom idrotten. Därför har vi tagit fram en enkät med tre frågor, och du som svarar är självklart helt anonym. Svaren kommer att användas dels för att få en bild av hur idrottare upplever idrottsvärlden och för att sprida budskapet om att en schysst idrott behövs. Enkäten hittar du här. Tack för ditt deltagande! Du är också välkommen att sprida enkäten vidare till andra.

Anmälan till temakvällarna gör du här: bit.ly/schysstidrott

Inom projektet #schysstidrott erbjuder vi också en särskild stödtelefon för dig som är utsatt för mobbing, trakasserier eller oschysst beteende inom idrotten. Behöver du prata om sådant som inte känns bra inom idrotten är du välkommen att kontakta oss på tisdagar kl. 15-16 på telefon 046-12 19 60. Sydsvenskan skriver om initiativet här. Skånesporten skriver om Idrottstimmen här.

På Kvinnojouren Lunds facebook har vi just nu också en kampanj som syftar till att uppmärksamma den utsatthet som många HBTQ+personer upplever inom idrotten. Underlaget till kampanjen finns i Riksidrottsöfrbundets rapport "HBTQ och idrott" från 2013. Du kan följa kampanjen här.

Projektet #schysstidrott finansieras av Svenska Postkodstiftelsen och Lunds kommun.