Hög tid för schysst idrott!

Tillsammans med PiL (Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lunds kommun), Skåneidrotten och Lunds kommun startar Kvinnojouren Lund ett projekt för att motverka kränkningar, övergrepp och våld inom idrotten och för att främja schysst idrott där alla inkluderas och kan må bra. Projektet stöds av Lunds kommun och Svenska Postkodstiftelsens satsning ”Psykisk hälsa genom hela livet”. Projektet kommer att anordna temakvällar för idrottsengagerade och erbjuda möjligheter för fördjupad kunskap för en schysst och inkluderande idrott.

De flesta vet att vi mår bra av att röra på oss, och idrottsrörelsen har en enorm potential att främja hälsa. Men idrottsvärlden är ingen fredad zon från kränkningar, våld och övergrepp vilket innebär att strävan efter hälsa riskerar förbytas mot ohälsa. Det vill projektet Schysst idrott/livesänt från omklädningsrummet förebygga med hjälp av temakvällar som tar upp olika utmaningar inom idrottsvärlden. Temakvällarna riktar sig till förtroendevalda, tränare, föräldrar och idrottsutövare. Mer info om temakvällarna hittar du nedan, samt här.

Vi efterlyser också idrottares egna erfarenheter av oschysst idrott – om orättvisa villkor, kränkningar eller otrygga platser inom idrotten. Därför har vi tagit fram en enkät med tre frågor, och du som svarar är självklart helt anonym. Svaren kommer att användas dels för att få en bild av hur idrottare upplever idrottsvärlden och för att sprida budskapet om att en schysst idrott behövs. Enkäten hittar du här. Tack för ditt deltagande! Du är också välkommen att sprida enkäten vidare till andra.

Anmälan till temakvällarna gör du här: bit.ly/schysstidrott