Kvinnojouren Lund startar stödgrupp för personer med erfarenhet av sexuell utsatthet/övergrepp


Har du varit utsatt för sexuellt övergrepp? Hade samtal i grupp varit till hjälp för dig?

Till våren startar vi en ny stödgrupp för sexuellt våld. Om du är intresserad av att delta, anmäl ditt intresse till linn@kvinnojourenlund.se

Gruppen kommer att ledas av två erfarna volontärer och syftar till att ge stöd, inte behandling. Gruppen träffas sju gånger under våren, och du förväntas delta på samtliga.

Antalet platser är begränsat och gruppen matchas under mars månad. Därefter får du besked om du fått en plats. Gruppen börjar ses i april.

Grupper riktar sig till personer av alla kön. Övergrepp kan se ut på olika sätt och det är din egen upplevelse av att ha blivit utsatt som ligger till grund för ditt deltagande.

Välkommen med din intresseanmälan eller eventuella frågor till linn@kvinnojourenlund.se