KVINNOJOUREN LUND | Marknadsföring

Marknadsföring

Uppsökande verksamhet inom hälso- och sjukvård

Mål: Stärka och öka stödet för våldsutsatta kvinnor och deras barn genom att etablera kontakt/samarbete med olika hälso- och sjukvårdsinrättningar

Ska genom uppsökande verksamhet till olika hälso- och sjukvårdsinrättningar sprida kunskap om våld i nära relationer och om Kvinnojourens stödjande verksamhet. Som volontär deltar du i möte med vårdpersonal och informerar om dessa frågor. Du ingår i en grupp där minst två deltar vid varje möte. Underlag och material finns tillgängligt.

 

Värva sponsorer

Mål: att genom sponsorer få bidrag till verksamheten, ekonomiskt eller genom tjänster

Som volontär är du delaktig i att engagera företag till att bidra till Kvinnojourens verksamhet, antingen genom ekonomiskt bidrag eller genom tjänster eller andra bidrag. Underlag för värvningsarbetet finns och du arbetar tillsammans med en grupp volontärer.