KVINNOJOUREN LUND | Opinion- och kunskapsspridning

Opinion- och kunskapsspridning

Mål: Öka närområdets kunskap om och ställningstagande mot mäns våld mot kvinnor genom information, synlighet, öppna verksamheter och utåtriktade aktioner.

Just nu söker vi volontärer till vår opinionsbildande verksamhet.

VILL DU BIDRA TILL ETT JÄMSTÄLLT SAMHÄLLE FRITT FRÅN VÅLD?
Det kan du göra genom att bli volontär hos oss på Kvinnojouren Lund!

Har du idéer till kampanjer på sociala medier, orden för en fängslande debattartikel, strategin för att nå dem vi inte når, sinnet för var våra frågor bör synas och hur, drivet att anordna manifestationer och event, eller tankar kring hur de skapar en folkrörelse i frågan om våld i nära relationer? Då är det dig vi letar efter!

Som volontär hos kvinnojouren i Lund erbjuds du utbildning i kvinnojourskunskap, våld i nära relationer och löpande fortbildning. Du får dessutom möjlighet befinna dig i en fin gemenskap där vi tillsammans arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Visst låter det spännande?

Kontakta oss på: info@kvinnojourenlund.se
 

Skriva debattartiklar

Genom att skriva debattartiklar, insändare eller diskussionsinlägg bidra du till att uppmärksamma frågan om mäns våld mot kvinnor och andra frågor som faller inom vår vision ”ett jämställt samhälle fritt från våld”. Du kan skriva under med ditt namn och som volontär för Kvinnojouren om du är aktiv volontär, då är det du personligen som står bakom innehållet. Vill du att Kvinnojouren Lund som förening ska stå bakom innehållet behöver du kontakta föreningens ordförande för att få ett ok innan du skickar in texten till valda media.

Sociala medier

Om du vill medverka till att öka synligheten för Kvinnojouren Lunds och de frågor vi arbetar med i sociala medier, engagerar dig i opinionsgruppen. Här kan du bland annat engagera dig för att bidra till jourens facebookflöde och eller på instagram. Riktlinjer för hur kontona ska skötas finns och ska följas.

Anordna öppna föreläsningar

En av jourens opinionsbildande verksamheter är att anordna öppna föreläsningar, både i samband med internationella kvinnodagen och internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, men även Feministafton, som brukar anordnas under vårterminen.

För att engagera dig behöver du ha idéer om teman och föreläsare, boka lokal, sprida information om evenemanget, finnas på plats och hälsa välkomna och ordna med annat praktiskt på plats, samt vara behjälplig med att utvärdera aktiviteten efter avslut. Arbetet utförs lämpligast i samarbete med andra inom opinionsgruppen.

Filmvisning på Kino

Genom samarbetet med Kino och filmvisningar uppmärksammar Kvinnojouren Lund relationsvåld i olika former.

För att bli filmvolontär behöver du ha god kännedom om film. För att arrangera filmvisning behöver du kontakta och planera tillsammans med Kino, sprida information om filmer och tider och eventuellt ordna samtal och diskussioner i samband med filmvisning. Du kan få hjälp med vissa delar av det praktiska av anställd personal. I övrigt är det lämpligt att samarbeta med en eller flera personer ur opinionsgruppen.

Anordna/delta i kampanjer

Kampanjer kan ske på flera sätt:

  • Närområdeskampanjer
    En närområdeskampanj syftar till att informera boende i en eller flera stadsdelar om Kvinnojouren Lund och vår verksamhet. Du genomför kampanjen med minst en annan person från Kvinnojouren. Underlag, rutiner och material finns tillgängligt.
  • Rekryteringskampanjer
    Dessa syftar till att värva medlemmar och/eller volontärer till Kvinnojouren. Det kan göras i samband med evenemang såsom Hälsningsgillet på AF-borgen i början av varje termin, eller på eget initiativ av jouren exempelvis utanför någon stor affär. Det krävs en grupp för att genomföra, samt material och en gemensam idé kring rekryteringsförfarande (”manus”). Detta tas med fördel fram tillsammans med opinionsgruppen inför respektive tillfälle.
  • Issue-kampanjer
    Issue-kampanjer, eller enfrågekampanjer, handlar om att uppmärksamma en speciell fråga av dem vi jobbar med. Det kan t ex handla om kampanj kring förslaget om Huskurage inom Lunds kommun, eller att uppmärksamma hur bristen på hyresrätter påverkar den som vill lämna ett våldsamt förhållande.  Fråga och tillvägagångssätt för respektive kampanj tas fram av den eller de som vill genomföra den.