KVINNOJOUREN LUND | Övrigt

Övrigt

Utbildningsgruppen

Mål: Att säkra god kunskaps- och kompetensnivå inom sakfrågorna hos jourens volontärer

Utbildningsgruppen tar fram utbildningsmaterial och kartlägger behovet av utbildning och fortbildning hos jourens volontärer. Som volontär arbetar du i en grupp tillsammans med andra.