KVINNOJOUREN LUND | Stödjande verksamhet

Stödjande verksamhet

Mål: Stärka och öka stödet för våldsutsatta kvinnor och deras barn

Kvalifikationskrav: Förutom de generella volontärkraven behöver du som vill vara aktiv i den stödjande verksamheten gå vår utbildning i motiverande samtal, som vi erbjuder volontärer utan kostnad.

Kontinuerlig handledning erbjuds.

Stödtelefon

Stödtelefonen är bemannad:
måndag 11.00 – 13.00
onsdagar 17.00-18.00
torsdagar 18.00 – 20.00

Du tar emot samtal från personer som är våldsutsatta i sin relation eller närstående, lyssnar, ger stöd och råd. Du har tillgång till en hänvisningslista för frågor som ligger utanför Kvinnojourens kompetens och uppdrag.

Som volontär för stödtelefonen behöver du räkna med att vara tillgänglig för att ta emot samtal minst 2 gånger/månad på jourens kontor.

Stödmejl

Du tar emot mejl från personer som är våldsutsatta i sin relation eller närstående, svarar på mejlet och ger råd och stöd. Den stödsökande ska få svar på sitt mejl inom 3 dagar, men i övrigt bestämmer du själv hur du lägger upp ditt arbete.

Du har ansvar för att svara en vecka i taget och kan göra det hemifrån. Varje vecka finns det också en backup att kontakta för hjälp vid behov.

För att vara aktiv i mejlstödet ska du ha läst skriften ”Vad ska jag göra?” som är utgiven av Unizon.

Söndagsmys

Träffar var fjärde söndag för våldsutsatta kvinnor med eller utan barn. Fr o m januari varje söndag. Som volontär deltar du i träffen, pratar med kvinnorna, leker med barnen, genomför olika aktiviteter och fixar fika. Du behöver delta minst 8 gånger/termin.

Sommarläger

Genomförs torsdag till söndag en helg under sommaren. På lägret deltar våldsutsatta kvinnor och deras barn. Som volontär ska du genomföra olika aktiviteter tillsammans med deltagarna. Du kan hjälpa till med att handla till lägret, matlagning och annat praktiskt. Du kan även ha rollen som stödsamtalare under lägret.

HBTQ-träffar

Var tredje vecka erbjuder Kvinnojouren Lund stödträffar för våldsutsatta HBTQ-personer, som kan ha olika karaktär – såsom diskussioner, utflykter eller filmkvällar. Som volontär inom HBTQ-träffarna hjälper du till med att planera träffarna, vad de ska innehålla och utföras, ordnar med det praktiska och är värdinna på plats. Du är också behjälplig i samtal och diskussioner och med att följa upp och utvärdera aktiviteterna efteråt. Du som engagerar dig i detta bör ha kunskap och kompetens om våld i HBTQ-personers nära relationer.